markowy

Przekłady

markowy

(markɔvɨ)
przymiotnik
renomowany buty markowe