mass media

Przekłady

mass media

(masmɛdja)
rzeczownik liczba mnoga
środki masowego przekazu dostęp do mass mediów