matrymonialny

Przekłady

matrymonialny

(matrɨmɔɲalnɨ)
przymiotnik
dotyczący małżeństwa biuro matrymonialne