męstwo

(skierowano z mestwo)
Przekłady

męstwo

(mɛ̃stfɔ)
rzeczownik nijaki
literacki odwaga i bohaterstwo okazać męstwo