meta

Przekłady

meta

endメタметаMetametametaMetametaMeta메타 (mɛta)
rzeczownik żeński
koniec wyścigu przekroczyć metę
na krótkodługo