mieć nawrót choroby

Przekłady

mieć nawrót choroby

recidivare