mikrofalowy

Przekłady

mikrofalowy

(mikrɔfalɔvɨ)
przymiotnik
kuchenka do gotowania