mimo, że

Przekłady

mimo, że

ačkoli

mimo, że

selv om

mimo, że

obwohl

mimo, że

although

mimo, że

aunque

mimo, że

vaikka

mimo, że

bien que

mimo, że

iako

mimo, że

sebbene

mimo, że

・・・とはいえ

mimo, że

...이지만

mimo, że

hoewel

mimo, że

selv om

mimo, że

embora

mimo, że

хотя

mimo, że

även om

mimo, że

ถึงแม้ว่า

mimo, że

her ne kadar

mimo, że

mặc dù

mimo, że

虽然