monopolowy

Przekłady

monopolowy

(mɔnɔpɔlɔvɨ)
przymiotnik
sklep z alkoholem