multimedialny

Przekłady

multimedialny

(multimɛdjalnɨ)
przymiotnik
wykorzystujący różne środki przekazu słownik multimedialny