nadpobudliwy

Przekłady

nadpobudliwy

(natpɔbudlivɨ)
przymiotnik
zbyt wrażliwy nadpobudliwe dziecko