nadzorczy

Przekłady

nadzorczy

dozorčíالإشرافية監督 (nadzɔrʧɨ)
przymiotnik
oficjalny kontrolujący coś
organ kontrolujący zarząd spółki