najpóźniej

(skierowano z najpozniej)
Przekłady

najpóźniej

أحدثnejnovější最新האחרונה최신最新 (najpuʑɲɛj)
przysłówek
nie później niż, najdalej Wrócę najpóźniej w piątek.