nałóg

(skierowano z nalog)
Przekłady

nałóg

addictionvizio (nawuk)
rzeczownik męski
1. zły nawyk nałóg palenia papierosów
ulec nałogowi Zaczął pić i szybko wpadł w nałóg.
2. przyzwyczajenie Poranna gimnastyka stała się moim nałogiem.