namówić

Przekłady

namówić

(namuviʨ)
czasownik przechodni perfektywny
przekonać, nakłonić namówić kogoś na spacer