namoczyć

(skierowano z namoczyc)
Przekłady

namoczyć

(namɔʧɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
znany zanurzyć w płynie namoczyć bieliznę