napromienianie

Przekłady

napromienianie

irradiazione