naumyślnie

Przekłady

naumyślnie

(naumɨɕlɲɛ)
przysłówek
specjalnie, rozmyślnie Zrobił to naumyślnie.