nawias

Przekłady

nawias

parenthesisскобаقوس (navjas)
rzeczownik męski
znak graficzny wziąć wyraz w nawias
wziąć wyraz w nawias kwadratowy
postawić znak nawiasu na początku lub na końcu
zresztą
czuć się zbędnym