nawiązać

(skierowano z nawiazac)
Przekłady

nawiązać

(navjɔ̃zaʨ)
vb perf
1. rozpocząć nawiązać z kimś rozmowę
2. powołać się na kogoś lub na coś nawiązać do jakiegoś tekstu