nawozić

Przekłady

nawozić

(navɔʑiʨ)
czasownik przechodni
dodać nawozu do gleby nawozić pola