nawrócić

(skierowano z nawrocic)
Przekłady

nawrócić

(navruʨiʨ)
vb perf
1. zawrócić nawrócić samochodem
2. nakłonić do zmiany religii nawrócić kogoś na katolicyzm