nazywać się

Przekłady

nazywać się

(nazɨvaʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny
nosić jakieś imię lub nazwisko Jak się nazywasz?
jak się na to mówi?