nerw

Przekłady

nerw

nerveнервعَصَبٌnervnerveNervνεύροnerviohermonerfživacnervo神経신경zenuwnervenervonervเส้นประสาทsinirdây thần kinh神经神經 (nɛrf)
rzeczownik męski
część układu nerwowego zapalenie nerwu