niżej

Przekłady

niżej

(ɲiʒɛj)
przysłówek
stopień wyższy od "nisko" Spójrz niżej!
ja...