nie do przyjęcia

Przekłady

nie do przyjęcia

nepřijatelný

nie do przyjęcia

uacceptabel

nie do przyjęcia

unannehmbar

nie do przyjęcia

απαράδεκτος

nie do przyjęcia

unacceptable

nie do przyjęcia

inaceptable

nie do przyjęcia

ei hyväksyttävä

nie do przyjęcia

inacceptable

nie do przyjęcia

neprihvatljiv

nie do przyjęcia

inaccettabile

nie do przyjęcia

容認できない

nie do przyjęcia

받아들일 수 없는

nie do przyjęcia

onacceptabel

nie do przyjęcia

uakseptabel

nie do przyjęcia

inaceitável

nie do przyjęcia

неприемлемый

nie do przyjęcia

oacceptabel

nie do przyjęcia

ซึ่งไม่สามารถยอมรับได้

nie do przyjęcia

kabul edilemez

nie do przyjęcia

không thể chấp nhận được

nie do przyjęcia

不可接受的