niedokończony

(skierowano z niedokonczony)
Przekłady

niedokończony

(ɲɛdɔkɔɲʧɔnɨ)
przymiotnik
nieskończony niedokończony portret