niedostateczny rozwój

Przekłady

niedostateczny rozwój

ipotrofia