niedużo

Przekłady

niedużo

weinig (ɲɛduʒɔ)
przysłówek
mało Mam niedużo czasu.