niedyskretny

Przekłady

niedyskretny

(ɲɛdɨskrɛtnɨ)
przymiotnik
pozbawiony taktu i dyskrecji niedyskretne spojrzenie