niefortunny

Przekłady

niefortunny

Жалкоunfortunate불행한nešťastnéuheldigeinfelizمؤسفolyckligt (ɲɛfɔrtunnɨ)
przymiotnik
literacki nieudany, pechowy niefortunny gracz niefortunny dzień