niejasność

Przekłady

niejasność

ambiguity, obscurity

niejasność

vaghezza