niejednoznaczny

Wyszukiwania podobne do niejednoznaczny: ambiwalentny
Przekłady

niejednoznaczny

tvetydigambiguaあいまいなambíguo모호한ambiguous (ɲɛjɛdnɔznaʧnɨ)
przymiotnik
dwuznaczny niejednoznaczny uśmiech