niektórzy

Przekłady

niektórzy

someبعضnogle일부一些一些algunseinige (ɲɛktuʒɨ)
zaimek
nie wszyscy, pewni niektórzy z moich przyjaciół Niektórzy mają wątpliwości.