nieokreślony

Przekłady

nieokreślony

nondescript (ɲɛɔkrɛɕlɔnɨ)
przymiotnik
1. trudny do określenia, niewyraźny osoba w nieokreślonym wieku Miał nieokreślony kolor oczu.
lingwistyka rodzajnik odnoszący się do bliżej nieokreślonego przedmiotu
2. nieograniczony umowa na czas nieokreślony