nieomal

Przekłady

nieomal

quasenästanbijnaتقريباכמעטcasiσχεδόνほとんどпочтиtéměřfast거의quasiпочтиnæsten (ɲɛɔmal)
przysłówek
literacki prawie, niemal Nieomal zapomniałem o zebraniu.