niepełnoletność

Przekłady

niepełnoletność

nonage