niepomyślność

Przekłady

niepomyślność

adversity