nieprawodłowość

Przekłady

nieprawodłowość

anomaly