nieruchomość

(skierowano z nieruchomosc)
Przekłady

nieruchomość

Immobiliereal estatepropriedadepropiedad속성собственостproprietàプロパティ (ɲɛruxɔmɔɕʨ)
rzeczownik żeński
mienie nieruchome pracować w nieruchomościach