niesłowny

Przekłady

niesłowny

(ɲɛswɔvnɨ)
przymiotnik
niewywiazujący się z obowiązków być niesłownym