nieuchronny

Przekłady

nieuchronny

(ɲɛuxrɔnnɨ)
przymiotnik
nieunikniony nieuchronna śmierć