nieuważny

(skierowano z nieuwazny)
Przekłady

nieuważny

fahrlässig (ɲɛuvaʒnɨ)
przymiotnik
roztargniony nieuważny uczeń