niewiedza

Przekłady

niewiedza

Ignoranzignoranceבורות無知ignoranzaالجهلневежествоάγνοιαonwetendheid无知무지uvidenhedневежествоignorância無知okunnighet (ɲɛvjɛʣa)
rzeczownik żeński
brak wiedzy, ignorancja całkowita niewiedza