niewiele

Przekłady

niewiele

(ɲɛvjɛlɛ)
zaimek
trochę, mało Mam niewiele czasu. To jest niewiele warte.

niewiele

(ɲɛvjɛlɛ)
przysłówek
trochę, mało Niewiele się zmieniłeś. Był niewiele wyższy od niej.
działając nagle