niewielu

Przekłady

niewielu

málo

niewielu

niewielu

wenige

niewielu

λίγος

niewielu

few

niewielu

poco, pocos

niewielu

harva

niewielu

peu

niewielu

malobrojan

niewielu

pochi

niewielu

少しの

niewielu

약간의

niewielu

enkele

niewielu

niewielu

poucos

niewielu

niewielu

น้อย

niewielu

birkaç

niewielu

ít

niewielu

不多的