niewrażliwy

Przekłady

niewrażliwy

insensibleufølsomongevoeligokänsliginsensitivenecitlivý (ɲɛvraʒlivɨ)
przymiotnik
nieczuły, obojętny być niewrażliwym na ból