niezwykle

Przekłady

niezwykle

للغايةextremamenteизключителноextremtextremelyמאודextrémněчрезвычайноεξαιρετικάExtremestremamente (ɲɛzvɨklɛ)
przysłówek
bardzo niezwykle niebieskie oczy Jest niezwykle inteligentny.