norma

Przekłady

norma

Normnormстандарт標準มาตรฐานstandaardstandardπρότυποstandard标准estándar標準standard표준 (nɔrma)
rzeczownik żeński
ogólnie przyjęta zasada, reguła normy bezpieczeństwa
wrócić do normalnego stanu