ośmioro

Przekłady

ośmioro

(ɔɕmjɔrɔ)
liczebnik
forma od "osiem" ośmioro dzieci